เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 - 18:00
menu close
HTR-UU
หัวแปลงปลั๊กสากลมีฟิวส์ควบคุม
HTR-UU

หัวแปลงปลั๊กสากลมีฟิวส์ควบคุม

หัวแปลงปลั๊กสากลมีฟิวส์ควบคุม 2.5 แอมป์

ไฟเข้า 100-250 โวลต์ สูงสุด 500 วัตต์ (220 โวลต์) 275 วัตต์ (110 โวลต์) IP20

SHARE :
ร้านค้า

กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้ากับทางหน้าร้านอีกครั้ง