Working hour : Mon - Fri 8:30 - 18:00
menu close

About us

History

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ และจัดจำหน่ายสินค้ามานานกว่า 40 ปี โดยร่วมกับทีมงานผู้มีประสบการณ์ และความรู้ทาง ด้านไฟฟ้าเริ่มทำตลาดในเมืองไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า HACO จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สินค้า HACO เริ่มเป็นที่รู้จักของลูกคค้ามากขึ้น ทั้งในกลุ่มร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วประเทศ กลุ่มช่างไฟฟ้า และผู้รับเหมา กลุ่มวิศวกร ผู้ออกแบบ และควบคุมงานและรวมถึงกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

 

ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ เราสามารถคัดสรรสินค้าคุณภาพเยี่ยม มาตรฐานสากล และสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการใช้งานที่เกิดความสะดวกสบาย และปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม จากศูนย์กลางการผลิตในหลายๆ ประเทส อาทิเช่น ออสเตรีย จีน เดนมาร์ก ฮ่องกง เกาหลี สิงค์โปร์ สเปน เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือทางด้านการวิจัย และพัฒนาคุณภาพของสินค้าจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่ ในทวีปยุโรป และ T&J ELETRICAL INTERNATIONL LIMITED ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศอังกฤษ

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง สามารถนำเสนออุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร รวมสินค้ากว่า 5,000 รายการ และเพื่อความพึงพอใจ และปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างสรรค์ และนำเสนอให้สินค้าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของทุกๆ ท่าน

 

Timeline
2000
ก่อตั้งบริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้เชี่ยว ชาญในวงการไฟฟ้า มากกว่า 40 ปี
2001
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า บ้าน HACO เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เน้นคุณภาพ และความปลอดภัย
2002
เริ่มจำหน่ายสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า รุ่น Master Series (M3) เป็นสวิตช์ ครบเซ็ตที่บางที่สุด ติดตั้งแบบลอยไม่ต้องเจาะผนัง
2003
ขยายหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านอุปกรณ์ Switch Gear พร้อมมีสวิตช์และเต้ารับรุ่น Rainbow HACO ร่วมกับบริษัท PCE Austria นำเข้าปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง
2004
ขยายสินค้าในหมวดเต้ารับฝังพื้นที่มีความทนทานและ หลายหลายรุ่นมากที่สุด
2005
เริ่มพัฒนาสวิตช์ปลั๊กแบบฝัง รุ่น Curve ที่มีการดีไซน์ แบบลวดลายโค้งมน เข้ากับ สไตล์การตกแต่งห้องที่นุ่มนวล
2006
พัฒนาสินค้าท่อร้อยสายไฟร่วมกับ Univolt Austria แะอุปกรณ์เบรคเกอร์ในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต
2007
ร่วมกับบริษัท T&J Electric England พัฒนาสวิตช์ฟังรุ่น Deco Series ที่มี Design เรียบหรู และคุณภาพมาตรฐานยุโรป
2008
พัฒนาสินค้าท่ออ่อนสำหรับร้อยสายไฟ ร่วมกับ Univolt austria พร้อม อุปกรณ์ข้อต่อ
2009
ร่วมธุรกิจกับ Fermax spai นำเข้าสินค้าวัฒนธรรมใหม่ อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกประตู เพื่อตอบสนอง life style ที่ทันสมัย
2010
นำเข้าสินค้าปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรมจาก PCE รุ่น turbo ที่สามรถเข้าสายไฟได้ง่าย และยังคงคุณภาพ ทนทาน แข็งแรง
2011
นำเสนอวัตกรรม smart home ในการนำเข้าระบบ home automation เข้ามาเพื่อตอบสนอง การควบคุมระบบไฟฟ้าที่อัจฉริยะสำหรับ งานในโครงการที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
2012
นำเข้า LED solar sensor พร้อมอุปกร์ตรวจจับที่ทันสมัยปลอดภัยและ ประหยัดพลังงาน ออกแบบ switch รุ่น la-moon โดยฝีมือคนไทย ซึ่งเป็น switch ที่มีรูปแบบทันสมัยสไตล์ “soft by eye, durable by touch”
2013
จำนวนพนักงานเพิ่มเป็น 180 คนพร้อมขยาย sale channel ที่ครอบคลุมกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยตอบรับ ACE เตรียมขยายฐานลูกค้าสู่อาเซียน
2014
พัฒนาสินค้าประเภทสวิตช์และเต้ารับที่เน้นความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
2015
เพิ่มสินค้าในกลุ่มสวิตช์รุ่น สวิฟท์่ให้มีสีที่หลากหลายขึ้น เพื่อตอบสนองลูกค้าในแต่ละสไตล์
2016
ออกแบบสวิตช์รุ่น อัลฟ่า
2017
ออกแบบสวิตช์รุ่น อัลฟ่าและพัฒนา สวิตช์และเต้ารับดีไซน์สวยงามกว่าเดิมรุ่น M-PLUS พร้อมเพิ่มตู้สำหรับ MCB ดีไซน์ใหม
2018
ปีแห่งการมุ่งมั่นพัฒนาในสินค้าให้มีความหลากหลายในรูปแบบ และครบวงจร การบริการเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
Vision / Mission / Core value
Vision
ฮาโก้ ช่วยให้มนุษยชาติได้ใช้พลังของไฟฟ้าอย่างสะดวกปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเจริญอย่างยั่งยืน
Mission
เราเป็นผู้นําในการพัฒนา ผลิตและจัดจําหน่าย อุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าครบวงจรในภูมิภาค CLMV

ลูกค้า & คู่ค้า (ผู้จัดจําหน่าย & ผู้ผลิตสินค้าให้ HACO)
ดําเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความไว้วางใจ เป็นที่รักของคู่ค้าบนเป้าหมายร่วมกันและ ต้นทุนสินค้าที่แข่งขันกับคู่แข่งได้ มีการสร้าง โมเดลธุรกิจใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น
ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและ เชื่อถือของผู้ถือหุ้น

ผู้บริโภค (ผู้ใช้สินค้า)
แบรนด์สินค้าเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัยและความสะดวก สบาย มีการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมรองรับ เทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง มีสินค้าหลาก หลายตอบโจทย์ สําหรับคนทุกไลฟ์สไตล์

เลือกใช้หลัก (เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา ติดตั้ง ผู้ออกแบบ 8 ผู้แนะนําสินค้า)

เป็นแบรนด์อันดับ 1 ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีความปลอดภัยสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด ตอบสนองได้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีบริการที่ดีกว่า คู่แข่งและมีทีมเทคนิคที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุน เพื่อนําไปสู่การเลือกใช้สินค้าให้ได้มากกว่า 50% ของมูลค่าสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าในงาน โครงการที่พักอาศัย อาคาร และกลุ่มอุตสาหกรรม

พนักงาน
เป็นองค์กรที่พัฒนาคุณภาพและความ เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างผู้นําจากคนในองค์กร นําไปสู่ความมั่นคงและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ของพนักงาน พนักงานมีความรักและผูกพัน ต่อองค์กร ร่วมแรงร่วมใจเสมือนเป็นครอบครัว เดียวกัน

Core values
  • รักษาคํามั่นสัญญาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและคู่ค้า
  • ทํางานเป็นทีม มีความเชื่อใจ เข้าใจกัน และรักษาคํามั่นต่อเพื่อนร่วมงาน
  • ทํางานอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
  • ปรับตัวอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
  • ทํางานอย่างมีความสุขและรับผิดชอบเสมือนเป็นเจ้าของ