เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 - 18:00
menu close
W2511CL-2-SBL
สวิตซ์สองทาง 1 สวิตช์ 3ช่อง (สีแม็ทดาร์ค)
W2511CL-2-SBL

สวิตซ์สองทาง 1 สวิตช์ 3ช่อง (สีแม็ทดาร์ค)

สวิตซ์สองทาง 1 สวิตช์ 3 ช่อง

16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีแม็ทดาร์ค)

รูปลักษณ์
ข้อมูลสี

product detail alternate text
สวิตซ์สองทาง 1 สวิตช์ 3 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ (สีแม็ทดาร์ค)
รหัสสินค้า : #W2511CL-2-SBL
ร้านค้า

กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้ากับทางหน้าร้านอีกครั้ง