เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 - 18:00
menu close
HM308
สวิตช์ทางเดียวและสองทาง 4 ช่อง
HM308

สวิตช์ทางเดียวและสองทาง 4 ช่อง

สวิตช์ทางเดียวและสองทาง 4 ช่อง

10 แอมป์ 250 โวลต์ กล่องลอย

ขนาด
3x6 นิ้ว
product dimension image
ร้านค้า

กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้ากับทางหน้าร้านอีกครั้ง