เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 - 18:00
menu close
HWR-2/5

ตัวรับสัญญาณควบคุม 2 ทาง

ตัวรับสัญญาณควบคุม 2 ทาง

ควบคุมแบบแยก , โหลดสูงสุด 5 แอมป์ (2 ตัว)

(220 โวลต์) , โหลด LED 600 วัตต์ (2 ตัว) ,

เปิด/ปิด ในตัว

รูปลักษณ์
ข้อมูลสี

product detail alternate text
ตัวรับสัญญาณควบคุม 2 ทาง
รหัสสินค้า : #HWR-2/5
ร้านค้า

กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้ากับทางหน้าร้านอีกครั้ง