เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ | 08:30 - 18:00
menu close
HWR-1/10

ตัวควบคุมสัญญาณ 1 ทาง

ตัวควบคุมสัญญาณ 1 ทางโหลดสูงสุด 10 แอมป์  (220 โวลต์)

โหลด LED สูงสุด 1,000 วัตต์ , เปิด / ปิด ในตัว

รูปลักษณ์
ข้อมูลสี

product detail alternate text
ตัวควบคุมสัญญาณ 1 ทาง
รหัสสินค้า : #HWR-1/10
ร้านค้า

กรุณาตรวจสอบจำนวนสินค้ากับทางหน้าร้านอีกครั้ง