Doorbell
close

กระดิ่งและออดไฟฟ้า

เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตที่ทันสมัย

          กระดิ่งไฟฟ้าจัดเป็นอุปกรณ์เอื้ออำนวยอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีเกือบทุกบ้าน เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตที่ทันสมัย สวิทซ์กระดิ่งจะถูกติดเข้าไปเพื่อความสะดวกต่อผู้มาเยือนและผู้เป็นเจ้าของบ้านเอง ฮาโก้จึงให้เป็นอีกหนึ่งหมวดผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายได้อย่างแท้จริงกับสวิทซ์กระดิ่งไฟฟ้าติดตั้งแบบไร้สายฮาโก้

Product Category

ค้นหา
totop